ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti  HOSTINEC CHOMOUT S.R.O., se sídlem na adrese Dalimilova 18/92, 783 35 Olomouc, IČ: 05195900 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání poledních a speciálních nabídek. Kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mého emailu pro zasílání akčních nabídek, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

– hodnocení kvality služeb správce ze strany zákazníků správce. Kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána pro tento účel po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mého emailu, který jsem zadal/a při odeslání svého hodnocení služeb správce, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – Blueboard.cz Webhosting s.r.o. se sídlem Kováků 3280/5, 150 00 Praha 5, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní emailové adrese Správci.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává zpracovateli služby HOSTINEC CHOMOUT S.R.O., se sídlem na adrese Dalimilova 18/92, 783 35 Olomouc, IČ: 05195900, realizující službu zasílání speciálních nabídek a související komunikací, jako zpracovatel pro správce. Společnost Blueboard.cz Webhosting s.r.o. je zavázána smluvně i závaznými právními předpisy k ochraně osobních údajů tak, jak vyžaduje výše uvedené nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.